Direkt till innehållet

Möjlighet att lämna synpunkter på vårdriktlinjer – Hjälpmedelscentrum

Nu har du som förskrivare möjlighet att komma med synpunkter på vårdriktlinjerna för inkontinens, nutrition och hjälpmedel. Du hittar alla vårdriktlinjer på vårdgivarwebben:
Inkontinens, Nutrition, Hjälpmedel – välj respektive produktområde.

Lämna dina synpunkter senast den 31/3 till en konsulent inom berört produktområde.

Kontakt: Marina Olsson

Publicerad: 2021-01-25

Senast ändrad: