Direkt till innehållet

Något senare provsvar för vissa Covid-19 prover

På grund av den nya provtagningsstrategin har antalet covid-19 prover ökat kraftigt till Klinisk mikrobiologi i Halland. För att kunna hantera detta kommer provsvaret för en del prover att levereras upp till ett halvt dygn senare än nu. Det innebär att vissa prover svaras ut förmiddagen dagen efter ankomst till labb. Inneliggande patienter prioriteras för snabbt svar.

 

Genom denna förändring kan laboratoriet använda sin analys-maskinkapacitet maximalt och därmed analysera fler prover över dygnet.

 

 

Peter Nilsson
Mikrobiolog
Mikrobiologi Halland
Ambulans diagnostik och hälsa

TFN: 035-13 65 49   MOBIL:
E-POST: Peter.A.Nilsson@regionhalland.se
BESÖKSADRESS: Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus Halmstad, 30185 Halmstad
www.regionhalland.se

Publicerad: 2020-06-15

Senast ändrad: