Direkt till innehållet

Nationell punktmätning av patientens upplevelse av utskrivning från sjukhus

Under november månad kommer regionerna och kommunerna i landet att genomföra en uppföljning av hur vård och omsorg fungerar för patienterna efter utskrivning från sjukhus. 

I Halland kommer intervjuundersökningen ske under vecka 48.

Varför görs intervjuundersökningen?
2018 fick Sverige en ny lagstiftning kring utskrivning från sjukhus. Syftet är att personer som behöver fortsatt vård och omsorg i hemmet ska få en trygg och smidig resa ut från sjukhus utan onödiga väntetider.

Undersökningen sker via telefon genom att 3-7 dagar efter utskrivning från sjukhus blir patienten uppringd. Intervjun tar 5 – 10 minuter och innehåller frågor om hur hen uppfattat att vård och omsorg fungerat under vårdtiden och hur hen mår just nu.

Om patienten vill medverka, men av någon anledning är förhindrad att göra detta, kan en närstående svara i hens ställe. Deltagande är helt frivilligt och patienten har alltid rätt att återkalla lämnade samtycke fram till intervjutillfället.

Inkomna svar registreras anonymt i en databas som gör det möjligt att få en helhetsbild av hur det lokala vårdsystemet fungerar i samband med utskrivning från sjukhus. Uppgifterna kommer att användas i regionernas och kommunernas fortsatta förbättringsarbete så att så många som möjligt ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv hemma.

Har du frågor, är du välkommen att ställa dem till Britta Engvall, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Halland.
Britta.engvall@regionhalland.se

 

Publicerad: 2020-11-12

Senast ändrad: