Direkt till innehållet

Nationell uppföljning av utskrivningsprocessen

Under vecka 47-48 kommer det att genomföras en nationell punktmätning av patienters upplevelse av utskrivning från sjukhus och den fortsatta vården och omsorgen i hemmet.

Mätningen gäller de patienter som skrivs ut under vecka 47 från följande avdelningar på Hallands sjukhus: medicin, geriatrik, kirurgi, ortopedi och psykiatri. Om patienten tackar ja till att delta genomförs en telefonintervju under vecka 47-48.

Bakgrund
I januari 2018 fick Sverige en ny lagstiftning kring samverkan vid utskrivning från sjukhus. Vårddagarna för utskrivningsklara patienter på sjukhus har sedan dess minskat kraftigt och vårdplatser har frigjorts.  Samtidigt saknas information om hur patienterna upplever den förändrade vårdprocessen. Syftet med den nationella punktmätning är att få en nationell bild av patientens upplevelse av utskrivningen från sjukhus och den fortsatta vården och omsorgen i hemmet.

Patientens medgivande och uppgifter inför intervju

Patientinformation-punktmätning

Frågor punktmätning

Information till intervjuare

 

Kontaktperson: Britta Engvall

Publicerad: 2019-11-15

Senast ändrad: