Direkt till innehållet

NCS Läkemedelsmodul 5.13.6 (akutfix) driftsättning 21 september

Den 21 september driftsätts NCS Läkemedelsmodul version 5.13.6. Det är en akuträttning av systemet då fel uppdagats efter tidigare leverans.

Två fel ligger till grund för denna akutfix. De har funnits i systemet sedan driftsättningen av NCS 5.13.4 som gjordes i mars.

Båda felen har varit kopplade till receptförskrivning. Det första var kopplat till funktionen för att kunna stoppa tidigare uttag vid receptförnyelse. Denna funktion fick tidigare stängas av i NCS pga att den orsakade krascher i systemet. Det andra felet kring receptförskrivning uppstod i sänddialogen där förskrivningar som korrigerats i dialogen har orsakat att vissa recept ibland har hamnat i ”limbo”. Det vill säga att de varken blivit skickade elektroniskt till apoteket eller blivit utskrivna på papper.

 

NCS 5.13.6 innehåller rättning av dessa två fel:

  • Rättning av fel i flödet med att kunna stoppa tidigare uttag i samband med receptförnyelse, (funktionen kommer åter att kunna driftsättas).
  • Rättning av fel i receptflödet där recept hamnat i ”limbo” (mer information om felet finns här: Problem-i-NCS-Enstaka-recept-skickas-inte-till-apoteket).

 

Ytterligare information om innehållet i leveransen finner ni i Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.13.6.

 

 

 

Vid frågor kontakta avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster RK Vårdsystem,
eller via Läkemedelssupporten, telefon 010 – 47 61 900.

Publicerad: 2022-09-16

Senast ändrad: