Direkt till innehållet

NCS Läkemedelsmodul, ny version 21/10

 

Den 21 oktober från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.11.6.

 Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS kan inte nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:00. Leveransen innehåller systemunderhåll utan större förändringar för verksamheten samt felrättningar.
De sker viss förändring kring:

  • Läkemedel med förmånsbegränsning
  • Subvention enligt Smittskyddslagen

 

För mer information, se Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.11.6.

 

NCS rutiner för driftstopp ska förberedas och användas.

Vid detta driftstopp kommer vi använda oss av NCS Läsmiljö upptill befintlig driftstoppsrutin. För utskrift av aktuella ordinationer välj utskrift aktuella ordinationer genom menyval patient i NCS Läkemedelsmodul Patient -> Skriv ut -> Aktuella ordinationer eller Via högerklick i ordinationslistan -> Utskrift aktuella ordinationer. Utskriften kan t.ex. användas för att signera vilka läkemedel som administrerats till patienten under detta planerade driftstopp.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

 

NCS Läsmiljö
NCS Läsmiljö nås via VAS genom sedvanligt anrop av NCS Läkemedelsmodul. Vyerna är en läsmiljö av läkemedelsinformationen, i listen står det NCS vårdportal Läsmiljö. Ingen registrering av läkemedelsinformation ska ske under servicefönstret (knappar i vyerna är inte aktiva).

OBS: Ny eller ändring av läkemedelsinformation kopplat till ordination eller administration av läkemedel under driftstoppet ska registreras i NCS Läkemedelsmodul när systemet åter är i drift.

 

Om du har ytterligare frågor, vill ha stöd i applikationen eller finner eventuella fel kan ni kontakta IT Läkemedelssupport

Ring Servicedesk IT/Tele – Läkemedelssupport på telefon 010 – 4761900 Välj servicedesk IT och Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.

Det finns även möjlighet att Skicka in ett ärende till Servicedesk

Publicerad: 2020-10-16

Senast ändrad: