Direkt till innehållet

NCS Läkemedelsmodul ny version 26 september

Den 26 september från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.9.

Denna version innehåller flera utvecklingsärenden kopplat till nya föreskriften, ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården samt beslutstöd från Svenska informationstjänster för läkemedel, SIL.
För mer information om aktuell version se Leveransbesked 5.9.

Informationsfilmer i Kompetensportalen

Informationsfilmerna i Kompetensportalen beskriver utvecklingen i NCS Läkemedelsmodul 5.9. Anmälan och visning av informationsfilmerna sker genom att klicka på nedan text:

Dokumentation av iordningställande och administrering eller överlämning av infusion. (3 minuter)

Kvittera/rapportera iordningställande och administrering/överlämnande av läkemedel. (4 minuter)

Stoppa uttag på apotek i förbered/verkställ dialogen (2 minuter)

Uppdatering kräver ett driftstopp

Produktionsmiljön för NCS Läkemedelsmodul kan inte nås mellan kl. 22:30 – 01:00.

NCS rutiner vid driftstopp ska förberedas och användas

Vid detta driftstopp kommer vi använda oss av NCS Läsmiljö upptill befintliga driftstoppsrutiner för NCS Läkemedelsmodul. För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide. Utskriften kan tex användas för att signera vilka läkemedel som administrerats till patienten under stoppet. Efter stoppet får efterregistrering göras på de aktuella utdelningarna.

NCS Läsmiljö

NCS Läsmiljö nås via VAS genom sedvanligt anrop av NCS Läkemedelsmodul. Vyerna är en läsmiljö av läkemedelsinformationen. I listen står det NCS Vårdportal Läsmiljö. Ingen registrering av läkemedelsinformation ska ske under driftstoppet (knapparna i vyerna är inaktiva).
OBS: Ny eller ändring av läkemedelsinformation kopplat till ordination eller administration av läkemedel under driftstoppet ska registreras i NCS Läkemedelsmodul när systemet åter är i drift.

NCS Läskopia

Ytterligare information om driftstoppet kommer publiceras under Driftstörningar på Intra- och Extranätet samt kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07:00 den 26 september.

IT Läkemedelssupport

Vid frågor eller felanmälan kan ni vända er till IT Läkemedelssupport, via telefon 010 – 4761900. Välj servicedesk IT och Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.

Det finns även möjlighet att Skicka in ett ärende till Servicedesk.
För mer information om IT Läkemedelssupport, se Läkemedel – ett eget val i ServiceDesk.

Publicerad: 2018-09-24

Senast ändrad: