Direkt till innehållet

NCS Läkemedelsmodul, ny version den 15 april

Den 15 april  från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.11.4

 

Denna version måste driftsättas innan slutet på maj. Orsaken till detta är ett versionspaket som rör kommunikation mellan NCS Läkemedelsmodul och eHälsomyndighetens tjänster. Sker inte denna driftsättning påverkas Region Hallands möjlighet att använda sig av eHälsomyndighetens tjänst för informationsöverföring från Pascal till NCS Läkemedelsmodul. eHälsomyndigheten är medvetna om regionernas situation kopplat till Covid-19 de kan inte göra ytterligare förlängning av aktuellt versionspaket, utan att en lagändring krävs. Driftsätts inte denna version av NCS Läkemedelsmodul påverkas kommunikationen mellan eHälsomyndigheten och NCS Läkemedelsmodul, tex innebär detta att dosordinationer måste dokumenteras både i Pascal och i NCS Läkemedelsmodul. Denna situation vill inte Region Halland stå inför. Därför har beslut tagits om driftsättning den 15 april.

 

Innehåll i NCS Läkemedelsmodul 5.11

Den nya versionen innehåller ett mindre antal funktionella utvecklingsärenden kopplat till lagkrav. Funktionen behandlingsorsak- och behandlingsändamål är utvecklade så att vi i Region Halland kan slå på funktionalitet stegvis. Mer information finner ni i leveransbesked för 5.11.

I kompetensportalen finns utbildningsfilmer kopplat till NCS 5.11 Behandlingsorsak och förmånshantering. Nedan följer länkar till kompetensportalen:

Länk till Kompetensportalen för er som jobbar inom Region Halland
Länk till Kompetensportalen för er som jobbar inom kommunen eller är privat vårdgivare

 

Uppdateringen kräver ett driftstopp

Produktionsmiljön för NCS Läkemedelsmodul kan inte nås mellan kl. 22:30 – 00:30 Under detta driftstopp är NCS Läsmiljö tillgänglig.

 

NCS rutiner vid driftstopp ska förberedas och användas

Vid detta driftstopp kommer vi använda oss av NCS Läsmiljö upptill befintliga NCS rutiner för driftstopp. För utskrift av NCS utdelningslista inför stoppet, se denna guide. Utskriften kan t.ex. användas för att signera vilka läkemedel som administrerats till patienten under detta stopp.

 

NCS Läsmiljö

NCS Läsmiljö nås via VAS genom sedvanligt anrop av NCS Läkemedelsmodul. Vyerna är en läsmiljö av läkemedelsinformationen, i listen står det NCS vårdportal Läsmiljö. Ingen registrering av läkemedelsinformation ska ske under driftstoppet (knappar i vyerna är ej aktiva).

 

 

OBS! Ny eller ändring av läkemedelsinformation kopplat till ordination eller administration av läkemedel under driftstoppet ska registreras i NCS Läkemedelsmodul när systemet åter är i drift.

 

Ytterligare information om driftstoppet kommer publiceras under Driftstörningar på Intra- och Vårdgivarwebben, samt att det kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 15 april.

 

 

Om du har ytterligare frågor, vill ha stöd i applikationen eller finner eventuella fel kan ni kontakta IT Läkemedelssupport

Ring Servicedesk IT/Tele – Läkemedelssupport på telefon 010 – 4761900 Välj servicedesk IT och Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.

Det finns även möjlighet att Skicka in ett ärende till Servicedesk.

Kontakt: Marie Rosengren RGS VS IT ,  Johansson Lena Z RGS VS SYSTEMFÖRV 

 

Publicerad: 2020-04-09

Senast ändrad: