Direkt till innehållet

NCS Läkemedelsmodul, ny version den 17 mars

Den 17 mars från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.12.3.

Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS kan inte nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:30. Leveransen innehåller systemunderhåll, utvecklingar samt felrättningar utan större förändringar för verksamheten.

De förändringar som sker i NCS Läkemedelsmodul är kopplat till:

  • Förändringar kopplat till regelverk för receptförskrivning, ny receptblankett
  • Stoppa uttag på apoteket vid makulering av recept
  • Registrering av kommentar till mätvärden och förändringar i rapporteringsdialogen
  • Utvecklingar för anpassningar till PIL (Patientindividuell Läkemedelsförsörjning)

För mer information, se Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.12.3

 

NCS rutiner för driftstopp ska förberedas och användas.
Vid detta driftstopp kommer vi använda oss av NCS Läsmiljö upptill befintlig driftstoppsrutin.
För utskrift av aktuella ordinationer välj utskrift aktuella ordinationer genom menyval patient i NCS Läkemedelsmodul Patient -> Skriv ut -> Aktuella ordinationer eller Via högerklick i ordinationslistan -> Utskrift aktuella ordinationer. Utskriften kan t.ex. användas för att signera vilka läkemedel som administrerats till patienten under detta planerade driftstopp.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide.

 

NCS Läsmiljö
NCS Läsmiljö nås via VAS genom sedvanligt anrop av NCS Läkemedelsmodul.
Vyerna är en läsmiljö av läkemedelsinformationen, i listen står det NCS vårdportal Läsmiljö. Ingen registrering av läkemedelsinformation ska ske under servicefönstret (knappar i vyerna är inte aktiva).
OBS! Mellan 23.00 och ca.23.30 kommer även VAS göra underhåll och då är inte NCS Läsmiljö tillgänglig.

OBS: Ny eller ändring av läkemedelsinformation kopplat till ordination eller administration av läkemedel under driftstoppet ska registreras i NCS Läkemedelsmodul när systemet åter är i drift.

 

Om du har ytterligare frågor, vill ha stöd i applikationen eller finner eventuella fel kan ni kontakta IT Läkemedelssupport.

Ring Servicedesk IT/Tele – Läkemedelssupport på telefon 010 – 47 61 900
Välj Servicedesk IT och Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.
Det finns även möjlighet att Skicka in ett ärende till Servicedesk

 

Publicerad: 2021-03-14

Senast ändrad: