Direkt till innehållet

NCS Läkemedelsmodul – Stopp av tidigare uttag vid förnyelse är inte längre möjligt

I NCS Läkemedelsmodul infördes den 16 mars en funktion där förskrivare vid receptförnyelse automatiskt fick frågan om kvarvarande uttag på tidigare recept skulle stoppas på apotek. Denna funktion har visat sig skapa vissa problem med att systemet hänger sig och kraschar vid sändning av recept samt verkställande för utskrivning.

 

Då förskrivare anmält problem vid förnyelse av recept från Läkemedelslistan med att systemet låser sig och felmeddelande visas alternativt att fönstret blev helt grått. Samt att förskrivare i vissa fall vid verkställande av utskrivningar från slutenvård fått samma problem då receptförnyelse varit aktuellt, har vi tillsammans med vår leverantör felsökt varför dessa problem har kunnat uppstå.

Det utredningen har kommit fram till är att problemen troligt härrör utifrån den nya funktionaliteten, att automatiskt kunna få indikation om att det finns kvarvarande uttag på tidigare förskrivet recept och att dessa kan stoppas i samband med förnyelse. Därför har vi nu utifrån leverantörens rekommendation valt att stänga av denna nya funktionalitet i väntan på rättning av problemet.

Vid frågor kontakta avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster via funktionsbrevlåda RK Vårdsystem, eller ring Läkemedelssupporten på telefon 010 – 47 61 900.

 

Publicerad: 2022-05-19

Senast ändrad: