Direkt till innehållet

Nitrazepam tabletter avregistreras

Nitrazepam 5 mg och 2,5 mg kommer att försvinna från den svenska marknaden under 2020, enligt besked från tillverkaren. Styrkan 2,5 mg är helt slut, medan vissa förpackningsstorlekar av 5 mg eventuellt kan vara tillgängliga i upp till ett år. Inget godkänt läkemedel innehållande nitrazepam kommer sedan att finnas på den svenska marknaden (Apodorm respektive Mogadon är avregistrerade sedan tidigare).

Nitrazepam har varit avsett för korttidsbehandling av sömnbesvär. Om nitrazepam använts regelbundet under en längre tid är risken stor för abstinensbesvär/reboundfenomen vid utsättning, framför allt i form av insomni. Förslagsvis kan i så fall bensodiazepin i lågdos eller bensodiazepinliknande insomningstablett användas för nedtrappning.

Har en patient efter läkemedeluppehåll fortfarande sömnproblem rekommenderas i första hand icke-farmakologiskt behandling, i andra hand farmakologisk behandling. För alternativ se Terapirekommendationer Halland:

Delkapitel Sömnstörningar i kapitel Psykiatri
Delkapitel Lathund – läkemedel och äldre i kapitel Äldre och läkemedel

Dosapoteket kommer att kontakta aktuella förskrivare vad gäller dosdispenserade patienter.

Läkemedelskommittén Halland
2020-06-02

Publicerad: 2020-06-03

Senast ändrad: