Direkt till innehållet

Nu kan man logga in med Freja eID+ på 1177.se

Freja eID+ - en ganska okänd inloggningsmöjlighet för de flesta av oss. Få använder den än så länge men det lär bli fler nu när Freja eID+ blivit en av inloggningsmöjligheterna till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Sidinnehåll ​Möjligheten att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med lösenord och engångskod togs bort den 10 december på grund av ökade säkerhetskrav. Samtidigt infördes en ny inloggningsmetod som kompletterar inloggning med Mobilt BankID och BankID - Freja eID+

De invånare som fram till nu loggat in med lösenord och SMS behöver alltså istället skaffa Mobilt Bank-ID, Bank-ID eller Freja eID+. Det innebär att den person ärendet gäller också är den person som loggar in men om personen sedan behöver stöd kan ärendet sedan genomföras tillsammans med till exempel en förälder.

Hur skaffar man Freja eID Plus?
För att skaffa Freja eID+ så innebär det att två steg behöver genomföras:

Steg 1: För att skaffa Freja eID behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation (pass, körkort eller anna legitimation) och en e-postadress.  Ladda ner appen som heter Freja eID och följer instruktionerna som innebär bland annat att fotografera din fysiska legitimation, ta foto på dig själv, skriva in din e-postadress med mera. När det är klart går det iväg en ansökan där sedan de olika uppgifterna verifieras mot olika officiella register. Därefter får du en bekräftelse att det är klart.

Steg 2: För att skaffa full e-legitimation är nästa steg att besöka ett godkänt ATG-ombud. I appen finns en lista och en karta över de ATG-ombud som är godkända. Du behöver ha med mobilen där du skaffat Freja eID och den legitimation du fotograferade i appen när du genomförde steg 1. ATG-ombudet kommer genomföra identitetskontroll och koll mot appen. Därefter skickas en ansökan iväg och inom några timmar får du bekräftelse och kan logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med flera tjänster.

Varför skaffa Freja eID+?
Har man en smart mobil och fysisk legitimation så kan alla oavsett ålder skaffa Freja eID. Har  en person Mobilt BankID, BankID eller annan e-legitimation redan så räcker det.

Mobilt BankID men inte SäkerhetsID
Tänk på att bankens SäkerhetsID endast är för bankens tjänster. Förälder eller annan vårdnadshavare behöver vara mycket tydlig på banken att det är ett fullt Mobilt BankID som önskas och ska användas även för tjänster som inte är bankens egna, exempelvis 1177 Vårdguidens e-tjänster. Ett Mobilt BankID kan en person under 18 år endast få via bankkontor tillsammans med vårdnadshavare. Om en förälder inte är med krävs fullmakt.

Guide (uppdaterad) att dela ut eller skicka till föräldrar och ungdomar om hur det fungerar med inloggning och tillgång till 1177 Vårdguidens e-tjänster och journalen via nätet.

Läs mer om Freja eID+ på webbplatsen för Freja

Support
För frågor om inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster kontakta supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster för vårdpersonal: e-tjanster@1177.se eller tfn 0771-25 10 10

För övriga frågor från vård och folktandvård kontakta Objekt e-hälsa inom systemförvaltningen genom att lägga ett ärende i Servicedesk.

Invånare:
För frågor från invånare guida till nationell invånarsupport tfn 0770-72 00 00, öppet alla dagar 6-22, eller digitalt på www.1177.se/Halland/e-tjanster-support

Publicerad: 2019-12-11

Senast ändrad: