Direkt till innehållet

Nu uppdateras rutinen för smittspårning

Ny rekommendation och rutin: Nära kontakter till smittad person på arbetsplatser ska provta sig även utan symtom
Nu rekommenderas vuxna och elever på gymnasieskolor som haft nära kontakt med en person som har bekräftad covid-19 att provta sig trots att de inte har symtom. Barn som går i grundskolan eller är yngre inkluderas inte. Det gäller alltså nu även dem som inte bor tillsammans med den smittade personen. Personer som får symtom ska som alltid boka tid till självprovtagning covid-19 så snabbt som möjligt.

Följande rutin och dokument uppdateras:

Vuxen eller elev på gymnasieskola som får besked att de haft nära kontakt med någon som har covid-19

  • ska så snart som möjligt boka tid till självprovtagning covid-19 även om de inte har symtom.

Gäller endast när:

  • personen haft nära kontakt med personen 48 timmar innan personen fick symtom eller under tiden personen redan hade symtom. Nära kontakt är fysisk kontakt eller att ha varit närmare än 2 meter under sammanlagt minst 15 minuter samma dag eller vid upprepande tillfälle. De personer som inte haft nära kontakt ska inte provta sig (om de inte får symtom).

Personer som varit i nära kontakt med smittad ska

  • i möjligaste mån stanna hemma och arbeta på distans i minst 7 dagar från det hen senast träffade den smittade personen. Elever på gymnasiet som är symtomfria behöver inte arbeta hemifrån (utan följer den reglering av distansundervisning som skolan har).
  • provta sig så snart som möjligt när hen fått besked. Om provsvaret sedan är negativt ska ny provtagning ske dag 5 från det man senast träffade smittad person. Om inte provsvaret från första provtagningen hinner komma så kan provtagning ske dag 6 eller 7, men inte senare än dag 7.
  • vara extra uppmärksam på symtom på covid-19, tvättar händerna ofta och håller avstånd under minst 14 dagar. Och om symtom uppstår omedelbart stanna hemma och boka ny tid för provtagning.

Arbetsgivare behöver på arbetsplatser och gymnasieskolor

  • kartlägga och avgränsa vilka som ska betraktas som närkontakt. Det är inte avsikten att alla på en arbetsplats ska testas, utan bara de som uppfyller kriterierna för nära kontakt, se ovan.
  • se till att anställda och elever som uppfyller dessa kriterier har möjlighet att provta sig via självprovtagningen eller upphandlad företagshälsovård så snart de fått besked om att de varit i nära kontakt med smittad person, samt dag 5 enligt rekommendationen ovan.

Verksamheter inom vård/omsorg och hälso-och sjukvård omfattas inte av ovanstående rekommendation då smittspårning och provtagning av kontakter där sker enligt särskilda vårdhygieniska rutiner.

Sedan tidigare ska de som bor tillsammans med någon, sk hushållskontakt, som har covid-19 stanna hemma i minst 7 dagar och provta sig på dag 5 (från det datum den person som har covid-19 provtog sig) även om hen inte har symtom. Vid symtom ska tid bokas till självprovtagningen omgående.

Publicerad: 2021-03-15

Senast ändrad: