Direkt till innehållet

Ny diagnostik för gastrovirus

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-05-22

Vi inför med start 2019-05-27 PCR-baserad diagnostik för gastrovirus. Metoden påvisar rotavirus, sapovirus, norovirus, adenovirus och astrovirus och ersätter tidigare antigen-baserad diagnostik för rota- och adenovirus. För beställning använd VAS-kod Fvirus. Analysen kostar 398 SEK (internt pris) och 499 SEK (externt pris).

I samband med metodbyte ändrar vi också provtagningsmaterial. Provet skall tas i Eswab med rosa kork. För provtagningsanvisningar se Analysförteckning Gastrovirus.

Metoden påvisar norovirus genogrupp I och norovirus genogrupp II men särskiljer inte dem i svaret.
Sapovirus är nära besläktat med norovirus och kan likt norovirus orsaka utbrott men framför allt i samhället. Astrovirus är likt rota- och adenovirus en vanlig orsak till diarré hos barn och äldre/immunnedsatta personer.

Diagnostiken utförs dagtid måndag-lördag. För akuta frågeställningar gällande endast norovirus finns även 24/7-diagnostik.

 

Vid frågor kontakta:

Peter Nilsson

Mikrobiolog

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Tel 035-13 65 49

Peter.A.Nilsson@regionhalland.se

 

Publicerad: 2019-05-22

Senast ändrad: