Direkt till innehållet

Ny fråga i Lifecare om covid-19-patienter

För att säkerställa informationen och planeringen för patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 har en ny fråga lagts till i befintligt planeringsunderlag i Lifecare. Frågan ska besvaras för samtliga patienter aktuella för insatser från kommunen efter utskrivning från slutenvård (SoL och/eller HSL, även SÄBO, LSS och korttidsboende).

Mer information finns på sidan om Trygg och effektiv utskrivning.

Publicerad: 2020-05-08

Senast ändrad: