Direkt till innehållet

Ny lag ska ge gemensam bild av förskrivna läkemedel

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista att gälla. Inledningsvis innebär lagen ganska små förändringar medan den på sikt ska ge nytta för patienter, vården och apoteken.

Syftet med den nationella läkemedelslistan är att hälso- och sjukvården, apoteken och patienten genom ett register ska kunna ha en gemensam bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret regleras av den nya lagen och utvecklas, på regeringens uppdrag, av E-hälsomyndigheten.

Läs mer om läkemedelslistan här!

Publicerad: 2021-04-28

Senast ändrad: