Direkt till innehållet

Ny metod för anti-CCP

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-12-08

Anti-CCP (Cykliskt-citrullinerade-peptidantikroppar av IgG-typ)

Indikationen för analys av anti-CCP är Reumatoid artrit, vilken är en av de vanligaste systemiska autoimmuna sjukdomarna med prevalens 1-2%. Sjukdomen kännetecknas av kronisk inflammation i lederna, vilket kan leda till framskridande erosion och brosknedbrytning.

Påvisandet av CCP-antikroppar är ett känsligt och specifikt test för Reumatoid artrit. Sensitiviteten är jämförbar med reumafaktor, men specificiteten är betydligt högre (96-98%). Anti-CCP kan föregå det kliniska insjuknandet och en hög koncentration av antikropparna talar starkt för diagnosen Reumatoid artrit. Vid andra bindvävssjukdomar har anti-CCP rapporterats i låg frekvens men antikroppen är ovanlig hos friska.

Från och med den 9 december 2020 ersätts den tidigare ELISA- metoden för påvisandet av anti-CCP med en FEIA- baserad metod (fluorescens enzyme immunoassay). Enheten ändras från RE/ml till U/ml.

För mer information om analysen se Analysförteckningen.

Publicerad: 2020-12-08

Senast ändrad: