Direkt till innehållet

Ny rutin för smittspårning covid-19 klar

Riktlinjen gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvården i Region Halland, undantaget smittspårning inom kommunal vård och omsorg för äldre vars nuvarande rutin fortfarande gäller. Den kommer inom kort att uppdateras med punkter som rör smittspårningssituationer som gäller ordinärt boende (hemsjukvård/hemtjänst).

Den smittspårningsenhet som nyligen startade på Pandemimottagningen utför mer omfattande smittspårningar och stödjer i frågor om smittspårning. Behandlande läkare kan vid behov lämna över ansvar för smittspårning vid covid-19 till dem.

Viktigt är dock att även om smittspårningen överlåts till smittspårningsenheten har den behandlande läkaren fortfarande ansvar för patienten i alla andra delar som omfattas av smittskyddslagen.

Riktlinjer och mer information 

Publicerad: 2020-09-21

Senast ändrad: