Direkt till innehållet

Ny upphandling för patientnära analyser

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 201015

​Region Halland har upphandlat produkter för patientnära analys. Nedan listas ett utdrag av de upphandlade produkterna. För lista över alla upphandlade produkter, se här eller i Avtalskatalogen, sök avtal ”Patientnära analystester”. De produkterna i upphandlingen kommer att levereras efterhand som lagret av befintliga produkter tar slut.

Strep A

Analyz Strep A Blue Line Test är det nya upphandlade testet för Streptokock A.

Förändringar:
Det ska nu vara fyra droppar vardera av flaska 1 och 2 vid beredning av teströr.
Färgerna för testfält och kontrollfält har bytt färg jämfört med det nuvarande testet.
Testfältet är rödaktigt och kontrollfältet är blått, se bild ovan.
Det finns inte med något engångställ för analysrören i förpackningen utan ett stabilt flergångsställ finns som tillbehör. Ett kostnadsfritt flergångsställ per vårdenhet erhålls via Martin Samuelsson (se kontaktuppgifter i slutet av meddelandet). Behövs det fler ställ går de att beställa via Websesam.

Analyz Strep A Blue Line Test
Förpackning:  25 separat förpackade teststickor inkl. övrig testutrustning
Leverantör:  LumiraDX
Lev. art.nr:  75-75STREPA-25
Websesam art.nr:  55085

Flergångsställ till Analyz Strep A Blue Line Test
Leverantör:  LumiraDX
Lev. art.nr:  75-75STÄLL
Websesam art.nr:  608764

Extra analysrör till Analyz Strep A Blue Line Test
Leverantör:  LumiraDX
Lev. art.nr:  75-75STREPA-TUB
Websesam art.nr:  55087

Extra provtagningspinnar till Analyz Strep A Blue Line Test
Leverantör:  LumiraDX
Lev. art.nr:  75-75STREPA-SWAB
Websesam art.nr:  55088

U-hCG, graviditetstester

Förutom det instrumentavlästa testet Clinitest hCG finns det ytterligare tre test med gränsvärdet 25 IU/L för positivt resultat. En nyhet är att det finns en testkassett där urinprovet droppas i en provbrunn istället för att en sticka doppas i provet. När en urinsticka doppas i provet ska den hållas i urinen en bestämd tid. Detta moment är eliminerat hos kassettestet.

Clinitest hCG
Förpackning:  25 separat förpackade teststickor inkl. övrig testutrustning
Gränsvärde (IU/L): 25
Leverantör:  Siemens Healthcare AB
Lev. art.nr:  6484105
Websesam art.nr:  50181

Aero hCG Gravtest singelpackad sticka
Förpackning:  50 separat förpackade teststickor
Gränsvärde (IU/L): 25
Leverantör:  Aidian Oy
Lev. art.nr:  154357
Websesam art.nr:  55069

Aero hCG Gravtest flerstyckpackad sticka i burk
Förpackning:  50 teststickor i burk
Gränsvärde (IU/L): 25
Leverantör:  Aidian Oy
Lev. art.nr:  154709
Websesam art.nr:  55093

Aero hCG Gravtest Singelpackad kassett
Förpackning:  25 separat förpackade testkassetter
Gränsvärde (IU/L): 25
Leverantör:  Aidian Oy
Lev. art.nr:  154584
Websesam art.nr:  608757

Unistep uHCG
Förpackning:  50 separat förpackade teststickor
Gränsvärde (IU/L): 500
Leverantör:  MediGroup
Lev. art.nr:  FHC-C101
Websesam art.nr:  55092

Glukosbelastningsdryck

Det finns patienter som inte tycker om eller tål citrussmak. Nu finns även hallonsmak som ett alternativ.

Top Star 75 Citron
Förpackning:  200 mL
Leverantör:  LumiraDX
Lev. art.nr:  85015SC
Websesam art.nr:  20282

Top Star 75 Hallon
Förpackning:  200 mL
Leverantör:  LumiraDX
Lev. art.nr:  P8512SC
Websesam art.nr:  54486

Vid frågor kontakta:
BMA/Instruktör Martin Samuelsson
Martin.Samuelsson@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 05

Publicerad: 2020-10-15

Senast ändrad: