Direkt till innehållet

Nya intyg till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Tre nya intyg börjar gälla från i början av 2019.

  • Arbetsförmedlingens läkarintyg (AF00251), för deltagare i program (2019-01-01) Infoblad-vården-läkarintyg
  • Medicinskt utlåtande för inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen (2019-02-01)
  • Läkarutlåtande för livränta (FK7808), Försäkringskassan (tillgängligt från och med 2018-12-30) på www.forsakringskassan.se

I bifogad länk finns information om vad som gäller avseende intygen, Information om nya intyg 2018-12-17

Informationen kommer sent på grund av att den inte funnits tillgänglig för spridning förrän nu. Det kvarstår en del frågor som följer med hanteringen som vi efterfrågat nationellt och vi återkommer så snart det är möjligt. Mottagare för informationen är särskilt sjukskrivande läkare och rehabkoordinatorer i verksamheten.

De nya intygen kommer att tillgängliggöras i VAS blankettarkiv så snart intygen offentliggjorts, och planeras för digitalisering under 2019.

Kontaktperson: Katarina.larborn@regionhalland.se

Publicerad: 2018-12-19

Senast ändrad: