Direkt till innehållet

Nya intyg – vårdintyg, dödsbevis samt godmanskap och förvaltarskap

Den 1 mars börjar ny intygsföreskrift från Socialstyrelsen gälla. Det innebär i absolut korthet att:

1. Vårdintyg

Gamla vårdintygsblanketten slutar att gälla och ersätts med tre blanketter (man slipper sätta kryss).

a. En för personer som vistas ”ute i samhället”, dvs utanför psykiatriska avdelningar där man också bedriver sluten psykiatrisk tvångsvård (§4 LPT)
b. En för personer som är intagna i fängelse, häkte, ungdomsfängelse (LSU) mm (§ 5 LRV)
c. En för personer som kommit in för frivillig psykiatrisk vård och som vistas på en vårdavdelning där det också ges tvångsvård och som behöver ”konverteras” till tvångsvård (§ 11 LPT)

Om fel blankett används blir den ogiltig och det blir besvärligt framförallt för patienten.

2. Nya blanketter för

a. Godmanskap
b. Förvaltarskap

I dessa (men inte vårdintyg) fall godkänns att patienten undersöks endast genom videosamtal eller genom annat kontaktsätt

3. Ny blankett för dödsbevis

Äldre blanketter som fyllts i före den 1 mars gäller så länge intyget är giltigt (för vårdintyg exempelvis fyra dygn) men inte om de utfärdas från och med 1 mars

Blanketterna hittar du som bilagor i den nya föreskriften om utfärdande av intyg (sist i dokumentet):

​​

Publicerad: 2021-02-26

Senast ändrad: