Direkt till innehållet

Nya vårdriktlinjer kopplade till covid-19

Antigentest – för personal i utbrottsituation
Nu finns en ny vårdriktlinje om antigentest som gäller personal och som fastställdes den 29/1.

Provtagning för personer som läggs in på sjukhus 
Nu finns en ny vårdriktlinje som gäller provtagning av patienter som läggs in på sjukhus. Kortfattat så gäller PCR-provtagning för patienter med symtom på covid-19 och antigentest för patienter utan symtom på covid-19.

Publicerad: 2021-02-03

Senast ändrad: