Direkt till innehållet

Arkiv - Nyheter

Skypeinformation om ny VAS-version

Publicerad:

Den 4 september planeras VAS 37.0 levereras. Den nya versionen innehåller rättning- och utvecklingsärenden som vi vill dema och informera kring. Informationen är denna gång cirka 30 minuter. Torsdag 22/8 kl 14.30-15.00 Måndag 26/8 kl 15.00-15.30 Innehållet i leveransen består bland annat av: Sekretessmarkering och Skyddad folkbokföring Bokad tid ligger kvar vid flytt mellan dagsprogram

IT-stöd i vården

Måndagen den 10 juni driftsätts nya personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Publicerad:

E-tjänsterna kommer vara nedstängda, både för vårdpersonal och invånare från fredagen den 7 juni klockan 14:00. Inloggning i det nya personalverktyget blir möjlig under måndagen den 10 juni, lokal administratör på mottagningen kommer meddela när det är ok att logga in. Inloggning via https://personal.1177.se/ med SITHS-kort Alla nya ärenden hanteras och skapas i det nya

IT-stöd i vården

VAS, tid för automatlås har ändrats

Publicerad:

Bakgrund I VAS version 36.0 som installerades i Region Halland 190508 levererades en rättning som innebär att JO1 – Automatlås för journalanteckning sker även när inloggad användare öppnar egen anteckning för komplettering/korrigering om det sker 24 timmar efter att anteckningen skrevs. Historik skapas. Funktionen fanns sedan tidigare när inloggad användare är annan användare än journalanteckningens

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 4

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Ny rutin är framtagen för hur SIP ska dokumenteras och registreras i VAS. Se länk SIP – samordnad individuell vårdplan, Gemensam dokumention och registrering För mer info kontakta: Britt-Inger Pettersson eller Irene Eriksson Registrerat recept i NCS ”Cytostatikabehandling” har tagits

IT-stöd i vården

Nya VAS-kliniker 21 maj

Publicerad:

Tisdag den 21 maj startar Lotusläkarna och Sara Parsifar Specialistläkare allmänmedicin, två privata vårdenheter i Kungsbacka, som nya kliniker i VAS. Remisskoder i VAS: Lotusläkarna – hblolalak Sara Parsifar – dpsapalak

IT-stöd i vården

Ny information om sökordet Identitetskontroll i VAS

Publicerad:

I Hälsoinformatiknytt nr 3 informerades om att ett obligatoriskt och tvingande sökord ”ID-kontroll” med tabellvärde (valbara alternativ i lista) skulle införas i ett antal VAS-journaltyper i Region Halland. Bakgrunden är att information som finns i en journal är korrekt och tillhör rätt patient. Kontroll och dokumentation av patientens identitet är författningsreglerat. Det finns ett reellt

IT-stöd i vården

NCS Läkemedelsmodul ny version den 24 april

Publicerad:

Den 24 april från kl.22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.10. Den aktuella versionen innehåller bl.a. NCS minibackup kompletteras med ordinationslistor för patienter med pågående dagvårdslistor. FASS.se öppnas via knappen FASS i NCS Vid klick på knappen Biverkan, i NCS öppnas fass.se med fokus på avsnittet biverkningar. Rapportera in riskfaktorer till Infektionsverktyget Koppla

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nr 3 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Sökord Identitetskontroll med tabellvärden Sökord Identitetskontroll läggs till i merparten av våra journaltyper under maj månad. Sökordet läggs upp med tabellvärde enligt följande: Ej utförd (= Ej kontrollerad) Ej visad (= Patienten har inte kunnat eller velat visa legitimation) Svenskt

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nummer 2 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Journaltyp Vårdplan (Vpl) Då behovet finns av flera typer av vårdplan sker en förändring i journaltyp Vpl. Journaltypen Vpl utökas med fler sökord. Syftet är att tillgodose behovet av ”Min vårdplan” för cancerrehabiliteringspatienter. Arbetet med att förändra journaltypen Vpl

IT-stöd i vården

Uppdatering av DRG-grupperare i VAS

Publicerad:

Uppdatering till 2019-års DRG-grupperare kommer att göras fredagen den 1/3. Därefter startas omgruppering av 2019-års besök/vårdtillfällen. Omgruppering beräknas ta några dygn, men är inget som påverkar funktionen i DR16.

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt nummer 1 2019

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Vårdkontaktregistrering uppdaterad Dokumentet är uppdaterat enligt nya regler för 2019: Besök som ej genomförs Förtydligande av akut/planerad inskrivning. Förtydligande av dagsjukvård. Uppdatering av  triagering. Uppdatering när det är ett hänvisningsbesök. Förtydligande av flyttning mellan olika kliniker. Tillägg under diagnos

IT-stöd i vården

Status prestandaproblem 1177 Vårdguidens e-tjänster

Publicerad:

Sedan en tid tillbaka har Inera haft prestandaproblem på vårdgivarsidan för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Problemen yttrar sig som inloggningssvårigheter och allmän seghet. Den befintliga tekniska plattformen har inte tillräcklig kapacitet och arbetet med att byta ut den pågår. Driftsättning för den nya tekniska plattformen är preliminärt planerad till i slutet på mars. Fram till dess

IT-stöd i vården

VAS ny version den 30 januari

Publicerad:

Den 30 januari driftsätts VAS 34.0 plus en akuträttning avseende fel i JO1. Inför leveransen erbjuder vi två tillfällen via Skype med information om nyheter och rättningar: Onsdagen den 16/1 kl. 14.00-15.30 Måndagen den 21/1 kl. 14.30-16.00 Anmäl er via Kompetensportalen. Bifogar PP-slinga med detaljerad information om VAS 34.0 som kommer att användas vid Skypemötet. Information VAS

IT-stöd i vården

Upphandling om framtidens vårdinformationsstöd klar – Region Halland har möjlighet att teckna avtal

Publicerad:

Den 19 december blev det klart att Cambio Healthcare Systems AB kommer att leverera framtidens vårdinformationssystem i den upphandling som gjorts av SUSSA samverkans regioner och landsting. Region Halland är med som optionspartner i upphandlingen och kommer att ha möjlighet att teckna avtal med Cambio Healthcare Systems AB. Det vinnande anbudet ska nu värderas och

Generell IT-stöd i vården

Direktsignering i VAS aktiveras

Publicerad:

Efter en längre tids utredning och riskinventering inaktiverades ”Direktsigneringsfunktionen” i VAS, JO12, efter beslut om rekommendationer i chefläkargruppen. Bakgrunden var bl a kända avvikelser där enskild anteckning, prov- och/eller undersökningsresultat med patologiska resultat signerats utan åtgärd pga att de dolts i den kollektiva signeringen. Efter inkomna reaktioner och synpunkter brett från verksamheten med exempel på

IT-stöd i vården

Tidbokning via 1177 – röster från vårdcentralerna

Publicerad:

Sedan i februari 2018 erbjuder alla vårdcentraler i Halland tidbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. En del vårdcentraler har varit igång ända sedan maj 2017. Torsdagen den 22 november var det återsamling för vårdcentralernas chefer och nyckelpersoner när det gäller tidbokning och verksamhetsplanering. Under eftermiddagen konstaterades att även om Halland ligger i topp i Sverige är

IT-stöd i vården

Information om kvarstående fel i JO1 i leveransen VAS 33.0

Publicerad:

I kväll onsdag 5/12, levereras VAS 33.0 och som tidigare meddelats finns det kvarvarande fel i leveransen. Det har dock uppkommit ytterligare ett problem i JO1. Se bifogat dokument för alternativa work arounds. Tacksam om denna information sprids till samtliga användare som dokumenterar i JO1! Problemen har uppkommit efter ett fel rättats, avseende felaktiga radbryt i

IT-stöd i vården

Ny version av e-tjänsten Journalen

Publicerad:

Den 5 december driftsätts en ny version av e-tjänsten Journalen. I samband med det levererar Inera ny funktionalitet som ger invånaren möjlighet att se sina journalspärrar från Nationell Spärrtjänst. Det som kommer att visas är: Vilken vårdgivare/vårdenhet som spärren är satt på Eventuell datumintervall för spärren Eventuella undantag för läkemedelsinformation i NPÖ Eventuell tillfällig hävning

IT-stöd i vården

Webcert, Fortsatta problem med statusuppdateringar från Webcert till VAS

Publicerad:

Inera har sedan en vecka tillbaka problem med förseningar i statusuppdateringar från Webcert till VAS. Enligt besked från Inera påverkar detta inte intygsflödet mot Försäkringskassan och Transportstyrelsen, alla intyg kommer fram till intygsmottagaren. Statusuppdateringarna kommer fram men det kan ta upp till ett dygn innan de kommer till VAS. Konsekvenser i VAS är: Det skapas

IT-stöd i vården

5 december nytt datum för driftsättning av VAS 33.0

Publicerad:

Driftsättningen den 28/11 ställdes in pga de tekniska problem som drabbade hela Region Hallands IT-system under onsdagen. Ny driftsättning planeras den 5/12. VAS 33.0 levereras från kl 22.30 till cirka 01.30. Det blir ett avbrott med läskopia, se Guide för VAS Läsdatabas Tidplan för uppgraderingen: 22.30 – VAS produktion stoppas – VAS och NCS kan

IT-stöd i vården

Hälsoinformatiknytt

Publicerad:

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts: Nya anteckningstyper som ska användas kopplat till planer i VAS Som en fortsättning av framtagandet av enhetliga planer i VAS (VAS – Standardiserad vård-, rehabiliterings- och habiliteringsplan) har tre nya anteckningstyper tagits fram som ska användas kopplat till dessa

IT-stöd i vården

VAS, Journaltypen Rehs byter namn till Reko

Publicerad:

Måndagen den 26/11 byter journaltypen Rehs (Rehabsamordnare) namn till Reko (Rehabkoordinator). Namnbytet slår igenom bakåt i tiden och vid sökning på  journaltyp i landstingsvyn JO7 är det Reko som ska användas för att söka på tidigare gjord dokumentation. Kontakt: Gröndal Anette RGS VS IT VÅRD

IT-stöd i vården

Webcert, nyheter från den 27 november uppdaterad info 27/11

Publicerad:

Webcert 6.1 Ineras Intygstjänst meddelar idag 27/11 att man skjuter på uppgraderingen till Webcert 6.1 pga av att flera landsting har problem med signering. Ny tid för uppgradering är tisdagen den 11/12 mellan kl 19.00 och 22.30. Från den 12/12 finns version 6.1 av Webcert i drift innehållande ett par nyheter som beskrivs i nedanstående

IT-stöd i vården

Ny version av VAS den 28 november

Publicerad:

VAS 33.0 levereras från kl 22.30 till cirka 01.30. Det blir ett avbrott med läskopia, se Guide för VAS Läsdatabas Tidplan för uppgraderingen: 22.30 – VAS produktion stoppas – VAS och NCS kan inte nås ca 23:10 – VAS läskopia startas – VAS och NCS kan nås ca 01:20 – VAS läskopia stoppas – VAS

IT-stöd i vården

Information VAS 33.0 via Skype

Publicerad:

Ny VAS-version den 28 november ​Den 28 november levereras VAS 33.0. Versionen innehåller rättnings- och utvecklingsärenden såsom nya funktioner och eller ändringar i bl a: Provöversikt (LA7) Urval delbesvarade labremisser i LA4 Nytt fält i AN5 för vårdgivarkategori Utveckling av kodregister som berör webtidboken Nytt typsnitt för texteditorn vid journalskrivning Ni erbjuds att delta vid

IT-stöd i vården

NCS Läkemedelsmodul ny version 26 september

Publicerad:

Den 26 september från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.9. Denna version innehåller flera utvecklingsärenden kopplat till nya föreskriften, ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården samt beslutstöd från Svenska informationstjänster för läkemedel, SIL. För mer information om aktuell version se Leveransbesked 5.9. Informationsfilmer i Kompetensportalen Informationsfilmerna i Kompetensportalen

IT-stöd i vården Läkemedel