Direkt till innehållet

Nystart för personalvaccination

Nu återupptas vaccinationen av personal inom patientnära arbete inom hälso- och sjukvård och vård och omsorg. Det gäller:

  • Personal som arbetar patientnära inom Region Halland. Organisering som tidigare.
  • Personal som arbetar patientnära inom Folktandvården, Region Halland. Information via närmaste chef om bokning.
  • Personal som arbetar nära brukare inom LSS och personlig assistans (till personer över 18 år). Information via chef och vaccination på Företagshälsovården.

Bokningen öppnar också för personal som arbetar nära patienter eller brukare hos privata utförare inom följande områden:

  • Privata utförare inom LSS och personlig assistans (till personer över 18 år inom privat omsorg)
  • Privata utförare inom tandvård
  • Privata utförare inom privat hälso- och sjukvård inklusive medicinsk fotvård

Dessa grupper kan boka vaccinationstid från måndag 12/4 på telefon 010-476 19 35.

Mer information om bokning finns på Region Hallands webbplats.

Publicerad: 2021-04-08

Senast ändrad: