Direkt till innehållet

Nytt bild- och journalhanteringssystem för Röntgen Halland 22 september

Den 22 september ersätter Röntgen Halland ett av sina bild- och journalhanteringssystem (Agfa Impax), som används i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Capio Movement, med ett nytt system (Sectra IDS7). Senare i höst görs motsvarande byte i Halmstad och Hylte, då Röntgen Halland ersätter Carestream PACS med Sectra IDS7.

Observera:

  • Användare av Vue Motion påverkas inte av systembytet.
  • Användare av Sectra RIS/PACS för mammografi och Käk- och ansiktsröntgen påverkas inte av systembytet.

Driftinformation 21-22 september

Från och med måndag 21 september kl. 13:00 till och med tisdag 22 september enbart akut verksamhet samt postoperativ verksamhet. Röntgenmottagningen Falkenberg håller helt stängt den 22 september.

Inför driftstarten den 22 september planeras ett driftstopp i RIS mellan kl 05:30 och ca 08:15. Driftstoppet påverkar remisser in till röntgenmottagningarna i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och hos Capio Movement. Under driftstoppet gäller manuella rutiner Röntgen driftstopp RIS Agfa HSV HSK. (Länken kan endast öppnas av medarbetare inom Region Halland)

Användare i Sectra IDS7 (PACS)

Från och med den 22/9 är alla som tidigare använt Agfa Impax användare i Sectra IDS7. Även medarbetare som inte har varit användare i Agfa Impax men har ansökt om behörighet i Sectra via digitala samordnare är då användare i Sectra IDS7. Programmet öppnas från en genväg på skrivbordet och du loggar in med ditt AD-konto. Lathundar för användare finns publicerade i Självstudier > Vårdsystem > Sectra.

Observera: Under en veckas tid (22/9 – 29/9) gäller att röntgenundersökningar utförda i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och på Capio Movement mellan 1/9 – 21/9 tittas på i Agfa Impax medans de bilder som tas från och med 22/9 tittas på i Sectra. Efter 29/9 används alltså enbart Sectra.

Ny remisskod i VAS

I samband med övergången till nytt röntgensystem den 22/9 ersätts remisskoden rtgsiv med rtgvbg. Motsvarande ändring av remisskod för Röntgen Halmstad kommer att göras senare i höst i samband med bytet till Sectra där. Övriga remisskoder ändras ej.

Nya undersökningskoder

I samband med övergången till nytt bild- och journalhanteringssystem genomförs en del förändringar gällande benämning av röntgenundersökningar i VAS. En del benämningar ändras och några nya röntgenundersökningar blir valbara i VAS. Namnändringar och nya koder finns redovisade i tabellen nedan.

Publicerad: 2020-09-17

Senast ändrad: