Direkt till innehållet

Nytt kontaktcenter och nya mottagningar hjälper barn och unga med psykiska besvär

Den 1 april startade rådgivningsverksamheten vid En väg in – kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa Halland.
T​​elefonsamtal tas emot på 010-476 19 99 och även föräldrar eller andra närstående är välkomna att kontakta de specialistutbildade sjuksköterskorna för vägledning och en första bedömning.

Om patient bedöms ha behov av insatser från vården bokas tid genom En väg in, antingen till de nya mottagningarna för Barn och ungas psykiska hälsa Halland eller till någon av regionens specialiserade mottagningar för barn och unga med svårare besvär (BUP). Alla remisser från vårdcentral, barnmottagning, elevhälsa och egenremisser sänds till En väg in med remisskod PSHBUPEVIK.

Mottagningarna för Barn och ungas psykiska hälsa i Halmstad och i Kungsbacka, som också startar 1 april, kommer inledningsvis att erbjuda digitala individuella besök för barn och unga (6-17 år) med lindrig och måttlig psykisk ohälsa. När pandemin medger kommer mottagningarna successivt öppna upp även för fysiska besök och gruppbehandlingar. Teamen är sammansatta av psykologer, kuratorer, administrativa assistenter, sjuksköterska och läkare.

Syftet med att införa ett telefonnummer och en remissväg för barn och ungas psykiska hälsa i Halland är att göra omhändertagandet mer tillgängligt, säkert, effektivt och jämlikt och lotsa familjen till den verksamhet som har uppdraget att möta individens behov.

Illustration över barn och unga utomhus.

Publicerad: 2021-04-06

Senast ändrad: