Direkt till innehållet

Nytt om vaccination mot covid-19

Ny plan för vaccinationerna utifrån nuvarande prognos

Astra Zenecas vaccin är godkänt för användning i Sverige sedan 29/1. De första doserna vaccin kommer preliminärt under vecka 6 eller vecka 7. Inom kort väntas besked från Folkhälsomyndigheten om hur Astra Zenecas vaccin bör användas i Sverige. Enligt EU:s läkemedelsmyndighet, saknas ännu tillräckligt med underlag för att dra säkra slutsatser om skyddseffekten hos äldre personer

  • Den pågående vaccinationen av personer i fas 1 (brukare med hemtjänst/hemsjukvård och deras sambos och personal inom äldreomsorgen) fortsätter enligt tidigare plan och bedöms inte nämnvärt påverkas av de förändrade prognoserna för Astras vaccin.
  • Vid eventuellt besked om att Astra Zenecas vaccin inte bör användas för äldre, styrs Pfizers och Modernas vaccin om till att användas för vaccination av äldre åldersgrupper.
  • Fas 2 kan starta successivt under vecka 7 eller vecka 8.
  • Den planerade vaccinationen av prioriterad personal inom hälso- och sjukvården som startade i fas 1 med Modernas vaccin är nu pausad. Den gruppen kommer i nuvarande plan att vaccineras med Astras vaccin i fas 2 tillsammans med övrig hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar vårdnära. De personer som redan fått dos 1 av Modernas vaccin kommer även få dos 2 av samma vaccin.

Fyll i patientens vaccinationsstatus i SmiNet

Vid klinisk anmälan av covid-19 i SmiNet finns nu utrymme för att fylla i patientens vaccinationsstatus. Uppgifterna om vaccination är av stort värde för att följa vaccinationseffekt och identifiera eventuella vaccingenombrott och ska därför alltid fyllas i. Fälten ligger under ”Övriga uppgifter för betydelse för smittskyddet” och efterfrågar uppgifter om patienten är vaccinerad, med hur många doser samt datum för senaste vaccindos.

Vid vaccination i kommunerna behöver det finnas en reservrutin för vaccinering med överblivna doser finnas

Enligt rutin ska kommunerna ansvara för att det finns en lista med personer att ringa in vid de fall det finns överblivna doser efter vaccination på kommunalt boende. Det innebär att man efter vaccinering av boende samt omsorgspersonal på boendet, behöver ha beredskap för att ringa in andra som de tidigaste faserna.

Vaccination covid-19: ändring i bokning av dos 2 – vården bokar

För att kunna säkerställa att tiden mellan dos 1 och dos 2 blir rätt genomförs nu ett tillfälligt stopp för invånaren att själv kunna boka dos 2. Från och med onsdagen den 3 februari bokar invånaren endast tid för dos 1. Tid för dos 2 bokas av vårdcentralen vid vaccinationstillfället för dos 1. Invånaren bokar alltså endast tid för dos 1, på samma sätt som tidigare via 1177.se/Halland eller få hjälp via telefonnummer 010-476 19 35. Samma gäller ombokning av tid för dos 1. Ombokning av tid för dos 2 sköts av vårdcentralerna via telefon. Det tillfälliga stoppet gäller fas 1 och 2.

Publicerad: 2021-02-03

Senast ändrad: