Direkt till innehållet

Ökad belastning på Smittspårningsenheten

Den senaste veckan har Smittspårningsenheten upplevt en ökad belastning.

Det är viktigt att rikta insatserna så att de gör mest nytta och därför vill vi påminna om att den som är smittad med covid-19 har ett stort ansvar att själv informera sina nära kontakter. Som nära kontakter räknas förutom de som bor tillsammans med den smittade också andra personer som den smittade varit nära (framför allt inomhus) från och med 48 timmar innan symtomen bröt ut. Att ha varit nära definieras i detta sammanhang som inom 2 meters avstånd i mer än 15 minuter.

Observera att ”provtagning av nära kontakter utöver de man bor med” ännu inte införts i Halland, eftersom vi inväntar en kompletterande justering av Folkhälsomyndighetens rekommendation kring detta.
Smittspårare kan dock liksom tidigare besluta om utökad provtagning vid utbrott och om provtagning av närkontakter i vissa fall.

Publicerad: 2021-03-09

Senast ändrad: