Direkt till innehållet

Organiserad screening av kolorektalcancer  

Region Halland inför organiserad screening av kolorektalcancer med start i september 2022. Ett erbjudande om fekalt immunologiskt test (FIT) går ut till folkbokförda invånare i Halland som fyller 60 år.  Införandet av screeningen sker successivt. Alla invånare i Halland mellan 60 och 74 år kommer att vara erbjudna att delta i screeningen till slutet av 2026. 

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste typen av cancer och den näst vanligaste orsaken till död i cancer i Sverige. Möjligheten att bli botad ökar avsevärt om sjukdomen upptäcks tidigt. Under 2022 kommer de som är födda 1962 att erbjudas provtagning i Halland.

Den metod som används är analys av blod i ett avföringsprov. Vid positivt test erbjuds undersökning med koloskopi.

Organiserad screening av kolorektalcancer infördes i Stockholm och Gotland 2008. Under 2021 påbörjade regionerna Dalarna, Skåne, Örebro, Östergötland och Norrbotten screening för personer som fyllde 60 år.

Tillvägagångssätt 

Berörda personer får ett brev med erbjudande om provtagning. I brevet finns provtub, instruktioner och ett svarskuvert. Provet tas hemma och skickas in i svarskuvertet.

Screening-programmet sköts via ett gemensamt samordningskansli (GSK) i Stockholm med stöd av gemensamt administrativt IT-stöd. Analys av provet, som heter fekalt immunologiskt test (FIT), sker vid Karolinska universitetssjukhusets laboratorium.

Frågor om provet från allmänheten, via telefon eller e-post besvaras av GSK. Positiva FIT registreras i det nationella administrativa IT-stödet.

Kontaktpersoner vid Hallands sjukhus endoskopimottagningar i Halmstad och i Varberg får information om vilka personer som har testat positivt och som ska erbjudas koloskopi. Brev skickas från den endoskopimottagning patienten tillhör med information om att kontakta mottagningen för att boka tid för undersökning. Patienten har samtidigt möjligheter att ställa frågor.  Beroende på fynd vid koloskopin kommer patienten vara aktuell för, till exempel, ställningstagande till operation av cancer, uppföljning av polyper eller fortsatt screening enligt programmet.

Utredning av misstänkt kolorektalcancer

Den organiserade screeningen kommer skötas av GSK. Det är inte möjligt att ingå i screeningen på egen begäran. Vi vill starkt avråda från så kallad opportunistisk screening, det vill säga provtagning av personer utan symtom, utanför screeningprogrammet.  Välgrundad misstanke om cancer ska utredas enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).

 

Mer information 

Information för invånare och patienter på 1177.se:
Provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

 

Publicerad: 2022-06-23

Senast ändrad: