Direkt till innehållet

På väg mot en ny vårdgivarwebb – Nu byter vårdgivarwebben teknisk plattform

Startsida Vårdgivarwebben.Den 19 september byter Vårdgivarwebben teknisk plattform till Region Hallands egen WordPresslösning. I samband med detta får webbplatsen en ny design och en ny navigation (rubriker och länkar).

Det kan komma att uppstå störningar i samband med plattformsbytet, exempelvis hur sidor och information ser ut på Vårdgivarwebben. Vi ber därför om er hjälp! Om ni ser något som saknas eller ser konstigt ut kontakta Objektet Kommunikation via Servicedesk så att vi kan åtgärda så snart som möjligt: https://servicedesk.lthalland.se/WorkOrder.do?reqTemplate=2117

Webbplatsen kommer vid plattformsbytet att ha samma innehåll som idag.

Påbörjat utvecklingsarbete

Ett utvecklingsarbete har påbörjats för att se över innehåll och struktur på Vårdgivarwebben. I dagsläget är Vårdgivarwebben en sammanslagning av information från Intranät, före detta Extranät och gamla regionhalland.se vilket bidrar till att det är svårt att hitta och söka på webbplatsen, och gör detta utvecklingsarbete extra viktigt. Vi kommer att arbeta för att förbättra sökbarheten på webbplatsen och då är en översyn av innehållet en av de viktigaste åtgärderna.

Vårdgivarwebben ska vara en del av regionens kunskapsstöd och kunskapsstyrning. Detta utvecklingsarbete drivs av hälso- och sjukvårdsavdelningen på Regionkontoret.

Har du frågor om utvecklingsarbetet, hör av dig till Jeanette Törnqvist, strateg på Regionkontoret och samordnare av utvecklingsarbetet med Vårdgivarwebben.
E-post jeanette.tornqvist@regionhalland.se

Målgruppsanpassade webbplatser

Under det senaste året har Region Hallands övergripande webbplatser målgruppsanpassats för att det ska bli lättare för användarna att hitta det man söker:

  • 1177.se vänder sig till patienter, anhöriga och invånare och det är här patientinformation ska finnas.
  • Regionhalland.se vänder sig främst till olika samarbetspartners, invånare och potentiella nya medarbetare
  • Intranätet har fokus medarbetare och är ett kommande utvecklingsarbete
  • Vårdgivarwebben har fokus samarbetspartners och vänder sig även till medarbetare inom vård och hälsa.

Publicerad: 2019-09-10

Senast ändrad: