Direkt till innehållet

Pindolol tablett 5 mg och 10 mg utgår

Företaget Mylan har meddelat att de har upphört att tillhandahålla den icke-selektiva betablockeraren Pindolol i styrkorna 5 mg och 10 mg. Inga utbytbara alternativ finns längre tillgängliga på den svenska marknaden, men däremot kommer tablett Pindolol Mylan 15 mg att finnas kvar. Denna tablett kan delas, men det är inte säkert att delarna innehåller likamstor mängd aktiv substans.

För det fåtal patienter som står på pindolol rekommenderar Läkemedelskommittén Halland ett byte till annan betablockerare. Om det finns särskilda skäl att välja icke-selektiv betablockerare finns alternativet propranolol, annars är selektiv betablockerare så som metoprolol eller bisoprolol förstahandsval vid behandling med betablockad på de flesta kardiovaskulära indikationer.

Kan patienten inte byta till annan betablockerare är alternativet licensläkemedel, till exempel Viskén från Frankrike eller Pindolol PCH från Nederländerna.

Observera att licensläkemedel ofta är ett dyrare alternativ både för patienten och för regionen, varför vi rekommenderar att patienten provar de betablockerare som finns tillgängliga på den svenska läkemedelsmarknaden innan licensläkemedel förskrivs.

Läkemedelskommittén Halland 2020-08-21

lakemedelskommitten@regionhalland.se

Publicerad: 2020-08-21

Senast ändrad: