Direkt till innehållet

Pneumovax – viktig information om restsituation

MSD meddelar att Pneumovax® (Pneumovax® 10×0,5 ml PFS 2 nål, vnr 466587) åter finns på lager och beräknar att doserna är tillgängliga för beställning på rekvisition i slutet av denna vecka. Dock är Pneumovax 1 st förfylld spruta 0,5 ml (vnr 373611) fortsatt restnoterad.

Tills vidare begränsar tillverkaren beställningar för Pneumovax 10×0,5 ml (vnr 466587) till max 2 st förpackningar om 10 st förfyllda sprutor per rekvirerande vårdenhet (leveransadress) och vecka.  Begränsningen införs för att undvika hamstring och möjliggöra för fler att beställa av befintliga doser.

Restsituationen som har uppstått beror på att det i nuläget är stor global efterfrågan på Pneumovax. Trots att MSD inför beställningsbegränsning är sannolikheten stor att en ny restsituation kommer att uppstå då nästa leverans av Pneumovax troligtvis inte kommer att ske förrän i januari. För att ändå minska besvären vädjar MSD till alla beställare att inte lägga upp egna lager utan endast beställa vad som motsvarar behovet för att utföra vaccination.

Se Terapirekommendationer Halland för information om vilka som betraktas som riskgrupper samt rekommendation över hur vaccinationen för respektive riskgrupp bör ske.

Se även Rekommendationer om pneumokockvaccination i samband med influensavaccination i Region Halland.

Vid ytterligare frågor, kontakta Ann-Kristin Ottersgård-Brorsson
tel. 070-383 65 21

Publicerad: 2020-11-17

Senast ändrad: