Direkt till innehållet

Problem i NCS Läkemedelsmodul – Enstaka recept skickas inte till apoteket

Det har uppmärksammats problem vid receptförskrivning, där enstaka recept i vissa fall varken skrivs ut på papper eller sänds som E-recept till apoteket. Recepten hamnar istället i någon slags ”limbo” och användaren blir inte uppmärksammad på problemet.

Problemet har uppkommit efter uppgradering av NCS den 17 mars i år. Leverantören kommer att åtgärda problemet, men vi vet ännu inte när rättning kommer att kunna driftsättas, fortsatt utredning pågår.

För mer information se länkat informationsmaterial: Problem i NCS Läkemedelsmodul – Enstaka recept skickas inte till apoteket (pdf)

Problemet grundar sig i funktionalitet i Sänddialogen där radioknapparna för E-recept och Skriv ut recept har inverkan på detta. Problemet uppstår när det funnits recept i Sänddialogen och dessa korrigerats eller makulerats och att förskrivaren därefter skapar ett nytt recept direkt från Sänddialogen. Radioknappen blir då markerad för Skriv ut recept, trots att recepten går att sända via EDI till apoteket efter korrigering.

Kontrollera därför alltid att knappen E-recept är markerad och att det står Sänd och inte Skriv ut!

Vid problem eller frågor kontakta Läkemedelssupporten via
telefon 010 – 47 61 900 eller registrera ett ärende till ServiceDesk.

2022-07-08  Uppdaterad 2022-08-02

Publicerad: 2022-08-02

Senast ändrad: