Direkt till innehållet

Provtagning covid-19 och reseintyg

Status och uppdatering provtagning inkl intyg vid resor

Självprovtagning covid-19 – status

Uppföljningen av självprovtagningen covid-19 visar att en stor förbättring skett när det gäller svarstider. Till exempel visar siffrorna från det externa laboratoriet att 97 % av måndagens prover fått svar under tisdagen. Andelen tekniska fel har sjunkit till 9 procent vilket är en klar förbättring. Arbete fortsätter löpande för att få ned antalet tekniska fel ytterligare.

Totala antalet provtagningar genomförda under måndagen i Halland var 704 stycken varav 4,5% var positiva, dvs har en pågående covid-19-infektion.

Serologi – ny vägledning för antikroppstest

Folkhälsomyndigheten uppdaterade igår 30 juni sin vägledning för påvisning av antikroppar. Myndigheten tydliggör i vägledningen prioriteringsordningen vid provtagning där prio 1 består av personal inom äldreomsorg, inom regional och kommunal hälso- och sjukvård samt inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. En regional arbetsgrupp arbetar intensivt med uppdraget och mer information kommer. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns nyhet och länk till ovan nämnd vägledning.

En hel del samtal från våra invånare kommer till verksamheterna med frågor om antikroppstestning redan nu. Nedan några svar till dem som ringer eller på annat sätt kontaktar Region Halland när det gäller antikroppstester just nu:

  • Antikropptestning (som kan visa om man är immun mot covid-19 eller inte) erbjuds inte ännu av Region Halland till invånare utan påbörjas snart till en del prioriterad vårdpersonal.
  • När det kommer att erbjudas brett till invånare vet vi inte ännu, men inte under sommaren i alla fall.
  • Vi kan i dagsläget inte rekommendera någon annan vårdgivare av dem som erbjuder antikroppstest eftersom kvalitet och säkerhet varierar kraftigt mellan de olika testerna.

Ovan informationspunkter rör generell antikroppstest till alla invånare. Som tidigare informerat finns möjlighet att som en del i en medicinsk utredning genomföra antikroppstest för patient. Dvs antikroppstest kan göras för patienter där det är medicinskt motiverat, men inte för invånare utan medicinsk indikation.

Intyg och provtagning inför utlandsresa

Region Halland rekommenderar tills vidare:

  • att provtagning och utfärdande av intyg med anledning av covid-19-smitta endast genomförs som en del av hälso- och sjukvården i de fall där patientens tillstånd motiverar vård.​
  • att personer som av andra skäl önskar provtagning och intyg med anledning av covid-19 hänvisas till privata vårdgivare som inte finansieras av Region Halland.
  • Folkhälsomyndigheten har på sin webbplats en

Läs mer under covid-19 och provtagning (längst ned på sidan)

Film som visar hur en självprovtagning går till

På sidan på Provtagning under Covid-19 finns nu en film som visar hur självprovtagning covid-19 går till när man genomför det själv.

 

 

Publicerad: 2020-07-02

Senast ändrad: