Direkt till innehållet

Provtagning och laboratorieanalyser – utbildning för sommarvikarier

INBJUDAN till utbildning i provtagning och laboratorieanalyser för sommarvikarier som ska arbeta på vårdcentralslaboratorium.

Plats

Måndag 27 maj 2019, 09.00-16.00, konferensrum Barken/Briggen, Hallands sjukhus Halmstad, Huvudentré 4, målpunkt C, plan 4.
Onsdag 5 juni 2019, 09.00-16.00, konferensrum Kulknappen, Hallands sjukhus Varberg, korridoren till höger efter biblioteket

Program

Utbildningen omfattar både teori och praktik i följande

  • Provtagningsanvisningar, kvalitetssäkring
  • Kapillär provtagning
  • HemoCue – Hb, Glukos, WBC, WBC Diff
  • Clinitek STATUS – Urinstickor
  • Afinion – CRP, HbA1c
  • Strep A
  • F-Hb

Föreläsare och handledare

Martin Samuelsson, Klinisk kemi Halland
Charlotta Svensson, HemoCue AB
Pernilla Olsson, Abbott – Alere AB
Anita Brikell, Siemens Healthcare AB

Kostnad: Ingen avgift debiteras för utbildningen

Sista anmälningsdag 22 respektive 31 maj

Anställda inom Region Halland anmäler sig via länken Kompetensportalen
Anställda hos Privata vårdgivare anmäler sig via länken webben för vårdgivare
Vid problem med anmälan, via e-postadressen utbildningsocheventservice@regionhalland.se

Maximalt 16 deltagare per tillfälle

Välkommen!

Martin Samuelsson
Avd för Klinisk kemi
Hallands sjukhus Halmstad
Tfn 035-13 18 05
martin.samuelsson@regionhalland.se

Publicerad: 2019-05-06

Senast ändrad: