Direkt till innehållet

Radiologi av primärvårdspatienter vid covid-19

För att undvika att fel uppstår vid akuta remisser från primärvården önskar Röntgen Halland förtydliga sin rutin ”Radiologi vid covid-19 Röntgen Halland”.

Vid symtom som vid covid-19 skall patienterna inte komma direkt till röntgenmottagningarna.

  • Vid radiologisk utredning rekommenderas att avvakta provsvar för att minska smittrisken. Provtagning kan i dessa fall göras på vårdcentralen.
  • Vid akuta tillstånd, där provsvar inte kan inväntas, ska patient gå via akutmottagningarna.

Vid frågor eller osäkerhet är ni alltid välkomna att kontakta respektive röntgenmottagning.

Publicerad: 2020-05-13

Senast ändrad: