Direkt till innehållet

Rätt pinne för rätt analys

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-12-01

Tyvärr kan företagen inte leverera tillräckligt med provtagningsset för våra analyser. Därför är det viktigt att våra provtagningsset används smart.
Vårt egenproducerade provtagningsset, där 50 st. provrör och provtagningspinnar ligger i en kartong (se bild 1), ska användas för PCR-analysen för SARS-CoV-2 (covid-19). Dessa provtagningsset fungerar inte för bakterieodling i och med att en del bakterier dör relativt snabbt i den transportvätskan.
För bakterieodling ska E-swab användas (se bild 2) som innehåller ett medium som håller bakterier levande. I och med att det är leveranssvårigheter med detta provtagningsset, ska det helst bara användas för bakterieodling, inte för PCR.
För att få en bra överblick över provtagningsmaterialet som finns tillgängligt just nu och hur det helst ska användas, se denna länk: Rätt pinne för rätt analys

Publicerad: 2020-12-02

Senast ändrad: