Direkt till innehållet

Rekommendation för val av behandling med TNF-hämmare

Nu finns en ny trepartsöverenskommelse för TNF-hämmare. Region Halland rekommenderar fortsatt biosimilarerna Hyrimoz som förstahandsval. Vid behov av intravenös behandling med TNF-hämmare rekommenderas från årsskiftet Zessly och Remsima.

Inom ramen för de så kallade trepartsöverenskommelserna har TLV*, Regionerna samt företagen som tillhandahåller TNF-hämmare genomfört en ny förhandling. Denna förhandling har resulterat i att kostnaderna för läkemedlen har sjunkit.

Region Hallands sammanhållna rekommendation för TNF-hämmarbehandling är därför nu att:

Vid behov av TNF-alfa hämmare är adalimumab eller infliximab förstahandsval, beroende om det är aktuellt med subkutan eller infusionsbehandling.

  1. Vid nyinsättning av adalimumab rekommenderas i första hand Hyrimoz. Vid behov av alternativ rekommenderas prioritetsordningen
    Idacio > Amgevita eller Imraldi > Humira
  2. För befintliga patienter på Humira rekommenderas switch till Hyrimoz.
  3. När infliximab används rekommenderas t.o.m. 2020-12-31 Inflectra i första hand. Fr.o.m. 2021-01-01 ska patienter istället ordineras Remsima (obs. trots olika namn är detta samma biosimilar som Inflectra).
  4. Vid nyinsättning av infliximab rekommenderas Zessly som är upphandlat fr.om. 2021-01-01.
  5. När etanercept väljs som en alternativ TNF-alfa hämmare rekommenderas i första hand Benepali 12-förpackning. Vid behov av alternativ rekommenderas prioritetsordningen
    Erelzi > Benepali 4-förpackning > Enbrel.
  6. För befintliga patienter på Enbrel rekommenderas switch till Benepali 12-förpackning.

 

Regionerna eftersträvar i möjligaste mån att listpriserna ska justeras. Ofta har dock företagen inte möjlighet att justera sina listpriser till önskvärda nivåer, vilket istället resulterar i sekretessbelagda avtal med retroaktiva rabatter.

För Region Halland innebär alltid helhetsbilden att rekommendationen inte endast baseras på läkemedelskostnader utan att också den arbetsinsats som en förändring innebär för vården vägs in.

Rekommendationen är framtagen med stöd av Läkemedelskommittén Hallands övergripande ställningstagande gällande biosimilarer.

Finns det några frågor kring rekommendationen eller prisnivåer är du alltid välkommen att kontakta någon av regionens läkemedelsstrateger.

*TLV = Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

 

Publicerad: 2020-10-29

Senast ändrad: