Direkt till innehållet

Restnotering Egazil depottabletter

Egazil (hyoscyamin) depottabletter 0,2 mg är restnoterat i båda förpackningsstorlekarna (100 st repsektive 250 st), med prognos att åter vara tillbaka tidigast årsskiftet 2023/2024.

Inget direkt utbytbart alternativ till Egazil finns tillgängligt. Det finns licenspreparat som kan förskrivas, men tillgängligheten är fortfarande något oklar.

Eftersom Egazil förskrivs på många olika indikationer behöver förskrivare ta ställning till individuellt läkemedelsalternativ beroende på patient, när de kontaktas av patient eller apotek.

Observera att Egazil bedöms ha betydande antikolinerg effekt och därför ska förskrivas med försiktighet till äldre patienter. Se Kapitel Läkemedel och äldre, Äldrefarmakologi i Terapirekommendationer Halland samt Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.

 

Läkemedelskommittén Halland 2021-08-20, uppdaterad 2022-05-23 med avseende på restnoteringens längd

Publicerad: 2021-08-20

Senast ändrad: