Direkt till innehållet

Restnotering för Innohep förfyllda sprutor

Leo Pharma har varnat om en restsituation för Innohep (Tinzaparin) förfyllda sprutor i förpackningsstorleken 30 st. I nuläget beräknas restnoteringen minst pågå till årsskiftet.

Restsituationen kommer att omfatta följande styrkor, där flertalet av styrkorna redan är restnoterade: 8000, 10 000, 12 000, 14 000 och 18 000 anti-Xa IE.

I nuläget är förpackningsstorlekar om 6 sprutor tillgängliga. Dock kan detta förändras eftersom det kommer att krävas fem förpackningar av denna storlek för att motsvara en förpackning om 30 sprutor. Leo Pharma uppger själva att de för att öka total produktionskapacitet på grund av covid-19 fokuserar på att enbart producera en förpackningsstorlek av respektive styrka Innohep, och tror sig kunna bemöta efterfrågan.

 

I den händelse att Innohep dock inte alls finns tillgängligt hänvisar vi till kapitel Antitrombotisk behandling i Terapirekommendationer Halland för alternativ behandling.

 

Läkemedelskommittén Halland 2020-09-24, uppdaterad med information från Leo Pharma 2020-10-12

Publicerad: 2020-09-23

Senast ändrad: