Direkt till innehållet

Restsituation Aerius oral lösning

Aerius (desloratadin) oral lösning 0,5 mg/ml är tillfälligt restnoterad på grund av mycket större efterfrågan än förväntat. Tillverkaren meddelar att restnoteringen förväntas pågå fram till och med vecka 32. I skrivande stund finns Aerius oral lösning tillgängligt på halländska apotek, men beroende på efterfrågan kan tillgången snabbt ändras.

 

Det finns inga direkt utbytbara alternativ till Aerius oral lösning. I stället listas nedan möjliga alternativ:

1.För barn från 6 till och med 11 år finns alternativet munsönderfallande tablett Caredin (desloratadin) 2,5 mg. Kan patienten svälja tabletter kan byte till tablett cetirizin 10 mg övervägas (dosering 0,5 tablett x 2; tabletterna är delbara).

 

2. För barn från 12 år och vuxna kan tablett desloratadin 5 mg användas om det inte finns särskild anledning, t.ex. sväljsvårigheter. Tabletterna är filmdragerade, saknar skåra och bör sväljas hela. Observera att även om desloratadin filmdragerade tabletter 5 mg enligt FASS bör sväljas hela så kan de krossas och slammas upp i vatten för direkt administrering per oralt eller i sond, se Stöd vid läkemedelshantering från Region Skåne.

Vid sväljsvårigheter finns även munsönderfallande tablett Caredin 5 mg.

 

3. För barn från 2 år är Zyrlex oral lösning (cetirizin) 1 mg/ml ett alternativ inom läkemedelsförmånen (se bipacksedel för dosering). Clarityn sirap (loratadin) 1 mg/ml är ett receptfritt alternativ i flytande form som kan ges från 2 års ålder. Clarityn sirap ingår inte i läkemedelsförmånen.

 

4. För patienter under 2 år, rådgör med barnläkare om alternativ behandling.

 

Vid dos motsvarande 5 mg desloratadin är munsönderfallande tabletter och oral lösning 8 respektive 10 gånger dyrare än vanliga filmdragerade tabletter med desloratadin.

 

Läkemedelskommittén Halland 2021-07-12

Publicerad: 2021-07-12

Senast ändrad: