Direkt till innehållet

Restsituation amoxicillin

Det råder för närvarande en restsituation för flertalet beredningar av amoxicillin:

  • Tablett Amimox 500 mg 4 st beräknas vara restnoterad till mitten av september.
  • Tablett Amimox 375 mg 20 st beräknas vara restnoterad till mitten av september.
  • Amoxicillin Sandoz pulver till oral suspension 100 mg/ml 60 ml och 100 ml beräknas vara restnoterad till månadsskiftet juni/juli respektive augusti/september. Ej automatiskt utbytbar på apotek till övriga orala suspensioner med amoxicillin, nytt recept krävs.

Tillgängliga amoxicillinberedningar

  • Tablett Amoxicillin Sandoz 500 mg 30 st finns åter i lager.
  • Oral suspension Amimox 50 mg/ml eller 100 mg/ml.
  • Oral suspension Imaxi 50 mg/ml eller 100 mg/ml.
  • Amoxicillin filmdragerad tablett 750 mg (2care4, Sandoz, Ebb) i förpackningsstorlekarna 20 respektive 30st, ingår i högkostnadsskyddet. Amimox 750 mg 14 st ingår inte i högkostnadsskyddet.
  • Amoxicillin dispergerbar (=löslig) tablett 1 g 14 st (Sandoz respektive Ebb). Kan lösas upp i vatten och sedan drickas, alternativt kan sväljas direkt. Tabletten är delbar för att underlätta nedsväljande, men företaget kan inte garantera att den kan delas i två lika stora delar. Ingår i högkostnadsskyddet. Amoxicillin Sandoz 750 mg finns också tillgänglig som dispergerbar tablett 20 st, även denna delbar.

Behandlingsalternativ per diagnos

Ortopedisk protesinfektion (berör ortopeder):

Rådgör med infektionskonsult om dosering inte går att översätta till tillgängliga styrkor.

Urologisk infektionsbehandling/operationsprofylax (berör urologer):

Rådgör med infektionskonsult om dosering inte går att översätta till tillgängliga styrkor.

Övriga indikationer:

Individuell bedömning, vid behov i samråd med infektionskonsult eller barnläkare.

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-02-14, uppdaterad 2022-06-27

Publicerad: 2022-02-14

Senast ändrad: