Direkt till innehållet

Restsituation Champix

Rökavvänjningsläkemedlet Champix (vareniklin) är restnoterat på oviss tid, även om det i nuläget finns i lager på vissa halländska apotek. Tillverkaren Pfizer har inte kunnat ge besked för när Champix åter finns tillgängligt för beställning. Det finns inga direkt utbytbara alternativ till Champix tillgängliga för förskrivning.

 

Se Kapitel Allergi, Astma och KOL, Rökavvänjning i Terapirekommendationer Halland för behandlingsalternativ.

 

Läkemedelskommittén Halland 2021-06-17

Publicerad: 2021-06-17

Senast ändrad: