Direkt till innehållet

Restsituation Euthyrox tabletter

Tillverkaren meddelar att alla styrkor av Euthyrox (levotyroxin) tabletter (25 mg, 50 mg och 100 mg) kommer att vara restnoterade minst till v 42 (mitten av oktober).

Det finns inga direkt utbytbara läkemedel, vilket innebär att utbyte inte kommer att ske automatiskt på apoteken. Levaxin tabletter, som också innehåller levotyroxin, finns tillgängligt i de för Euthyrox restnoterade styrkorna. Dock är dessa inte direkt utbytbara i och med att biotillgängligheten kan variera, vilket medför att det krävs ett nytt recept. Läkemedelskommittén rekommenderar att thyreoideaprover kontrolleras ca sex veckor efter byte till Levaxin.

För kännedom: I våras ändrades formuleringen (sammansättningen) för Euthyrox, där företaget uppmanade till noggrann övervakning av patienter som gick över från den gamla till den nya formuleringen.

Både Levaxin och Euthyrox har brytskåror och kan delas i två lika stora delar.

Skillnaden mellan Euthyrox och Levaxin ligger i vilka hjälpämnen som används, vilket presenteras nedan.

Läkemedelskommittén Halland 2020-09-08

Hjälpämnen Levaxin:

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Gelatin (porcint ursprung)

Magnesiumstearat

Talk

Hjälpämnen Euthyrox:

Majsstärkelse

Vattenfri citronsyra

Kroskarmellosnatrium

Gelatin

Magnesiumstearat

Mannitol (E421)

Publicerad: 2020-09-08

Senast ändrad: