Direkt till innehållet

Restsituation Lamotrigin dispergerbar tablett 50 mg och 100 mg

Tidigare har Läkemedelskommittén meddelat om en restsituation för Lamotrigin Actavis 25 mg dispergerbar tablett. Denna situation är nu löst. Kvar finns dock en restsituation för Lamotrigin Actavis dispergerbar tablett 50 mg samt 100 mg.

På grund av lamotrigins epilepsiindikation finns inga direkt utbytbara preparat finns tillgängliga i motsvarande styrka. Det finns dispergerbara tabletter tillgängliga från andra tillverkare, om förskrivaren bedömer att patienten tolererar byte mellan preparat. Dock skiljer hjälpämnena i tabletterna sig åt mellan tillverkare, vilket kan leda till förändrad plasmakoncentration och noggrann uppföljning kan behövas.

För patienter som efter individuell bedömning kan tolerera byte till vanlig tablett finns Lamotrigin Actavis 50 mg och Lamotrigin Actavis 100 mg tillgänglig.

För de patienter som absolut inte kan byta från Lamotrigin Actavis dispergerbar tablett finns övriga styrkor tillgängliga (5 mg, 25 mg, 200 mg). Observera dock att högre styrkor inte är delbara i två lika stora delar.

För att identifiera patienter med aktuell förskrivning kan utdata från läkemedelslistan användas. Rapporten är tillgänglig för Rapportanvändare och Rapportbyggare för Business Objects som finns inom varje verksamhet.  Se Stöd för att identifiera aktuella patienter.

Läkemedelskommittén Halland 2020-11-23

Publicerad: 2020-11-23

Senast ändrad: