Direkt till innehållet

Restsituation perorala B12-preparat

De perorala B12-tillskotten Betolvex och Betolvidon (cyanokobalamin) kommer att vara restnoterade under december månad. Betolvidon kan eventuellt vara tillbaka före nyår, medan Betolvex troligtvis återkommer först i februari. Som Läkemedelskommittén tidigare har informerat om har Behepan tabletter utgått från den svenska marknaden, och det finns därmed inga andra perorala B12-preparat att tillgå under tiden.

Restsituationen berör främst de patienter som ska nyinsättas på B12-preparat.

För patienter som redan står på kontinuerlig behandling innebär en kort restsituation inte något kliniskt problem eftersom depåerna av vitamin B12 i kroppen är relativt stora.  Det kan ta flera år innan B12-brist uppstår igen efter att behandling har satts ut. För de patienter med B12-brist som ska nyinsättas på behandlingen och som inte bedöms kunna vänta till efter årsskiftet finns parenteral behandling i form av intramuskulär injektion med hydroxokobalamin 1 mg. Se FASS för aktuell dosering.

I nuläget berörs inte dospatienter av restsituationen.

Terapigrupp Anemi vill påminna om att det är vanligt med överbehandling med vitamin B12. Restsituationen ger ett utmärkt läge att ompröva indikationen och behovet. Vid atrofisk gastrit eller gastric bypass/ventrikelresktion är dock livslång B12-behandling indicerat. Om utsättningsförsök görs, följ rekommendationerna från FAS UT:

  • Kontrollera homocystein (samt kobalamin om aktuellt värde saknas) innan/vid behandlingens avslut. Kontrollera därefter homocystein varje halvår under minst två år.
  • Om homocystein stiger, gör en ny kontroll av S-kobalamin.

Se även kapitel B12- eller folatbrist i Terapirekommendationer Halland.

 

Läkemedelskommittén Halland 2020-12-02, uppdaterad 2020-12-14 med avseende på datum.

Publicerad: 2020-12-02

Senast ändrad: