Direkt till innehållet

Restsituation Synjardy

Kombinationsläkemedlet Synjardy (empagliflozin + metformin) är i nuläget restnoterat i styrkorna 5 mg/1000 mg samt 12,5 mg/850 mg.

För 12,5 mg/820 mg är i nuläget enbart förpackningsstorleken 180 tabletter berörd. Förpackningsstorleken 60 tabletter finns tillgänglig.

För 5 mg/1000 mg kommer båda förpackningsstorlekarna att beröras.

Restsituationen beräknas vara löst i mitten av februari. I nuläget finns fortfarande läkemedel tillgängligt på apotek i Halland, men om någon patient skulle drabbas av restsituationen rekommenderas att skriva ut Jardiance och metformin i separata förpackningar, motsvarande styrkor.

Terapigrupp Diabetes rekommenderar i första hand att SGLT-2-hämmare och metformin skrivs separat på grund av att det är mer komplicerat med dosjusteringar vid användande av kombinationspreparat.

 

Läkemedelskommittén Halland 2021-01-22

Publicerad: 2021-01-22

Senast ändrad: