Direkt till innehållet

Retur och avvikelse på hjälpmedel till hmc

I de fall du skickar in en avvikelse på ett hjälpmedel och skickar den i retur till Hjälpmedelscentrum vill vi att du märker upp returlappen med ”avvikelse”. Vi har ett stort in- och utflöde av hjälpmedel. Vi hinner oftast rekonditionera hjälpmedlet innan vi får in avvikelsen, vilket gör det svårt för oss att söka efter orsaken till problemet i efterhand. Vi vill därför att ni på den vita returlappen tydligt märker upp med texten ”avvikelse”. På detta sätt kan vi ta undan hjälpmedlet tills vi fått in en avvikelse på produkten.

Publicerad: 2019-11-19

Senast ändrad: