Direkt till innehållet

Riktade hälsosamtal för 40-åringar – nu börjar de bjudas in

Region Halland satsar på riktade hälsosamtal för 40-åringar för att ge möjlighet till förbättrade levnadsvanor och därigenom minska risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. Hälsosamtalen genomförs av vårdcentralen och nu börjar de sju pilotvårdcentralerna bjuda in sina listade 40-åringar. ​Forskningen kring riktade hälsosamtal ger tydliga bevis att risken för såväl hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och till viss del cancer minskar betydligt. Mer än en tredjedel av alla regioner erbjuder redan riktade hälsosamtal och fler är på gång.

Beslut och uppdrag

I juni 2017 beslutade Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott att införa riktade hälsosamtal för 40-åringar i Region Halland. Det innebär att samtliga vårdcentraler inom Vårdval Halland ska erbjuda sina listade invånare i åldersgruppen riktade hälsosamtal.

Bättre levnadsvanor minskar risk för hjärtsjukdom, diabetes och cancer

Hjärt-kärlsjukdomar är tillsammans med tumörer den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Både hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2 är i hög grad möjligt att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor – bra matvanor, fysisk aktivitet, begränsat alkoholintag och att undvika tobak.

Riktade hälsosamtal är ett evidensbaserat och strukturerat sätt att göra individer medvetna om sin hälsa och hälsans påverkan av levnadsvanor, inom hälso- och sjukvården.

Så går hälsosamtalet till för att förbättra hälsan

En inbjudan till hälsosamtal skickas till invånaren som fyller 40 år. Hälsosamtalet är kostnadsfritt.

I hälsosamtalet ingår att 40-åringen:

 • besvarar ett frågeformulär om sin hälsa och sina levnadsvanor genom att logga in på www.1177.se
 • tar prover på vårdcentralen inför hälsosamtalet (fastande blodsocker och blodfetter) – deltagaren får kallelse till provtagning i brevet med inbjudan till hälsosamtal
 • kallas till ett hälsosamtal där deltagaren tillsammans med hälsosamtalsledaren på vårdcentralen går igenom den personliga hälsoprofilen, stjärnprofilen.
 • Stjärnprofilen baseras på deltagarens egna svar om sin hälsa, provsvaren samt mätning av blodtryck, längd, vikt och midjemått. Utifrån stjärnprofilen hålls ett samtal om levnadsvanor med hjälp av motiverande samtalsmetodik.

Det viktigaste med hälsosamtalet är att öka deltagarens möjligheter till en god hälsa. Om det behövs får deltagaren vidare råd, stöd eller medicinsk behandling utifrån ordinarie rutiner på vårdcentralen.

Pilot- och breddinförande under 2020

Följande vårdcentraler är piloter:

 • Vårdcentralen Onsala
 • Capio Husläkarna Kungsbacka
 • Neptunuskliniken, Varberg
 • Vårdcentralen Ullared
 • Husläkarna Falkenberg
 • Vårdcentralen Andersberg, Halmstad
 • Laholmshälsan, Laholm

Resterande vårdcentraler startar successivt från maj. I breddinförandet bjuds listade (födda 1981) in till hälsosamtalet. Det innebär att vårdcentralen har hösten 2020 och hela 2021 på sig för att erbjuda hälsosamtal till den första årskullen.

Hälsosamtalsledare på varje vårdcentral

Varje vårdcentral utser vilka som är hälsosamtalsledare. Det ska vara legitimerad personal med högskoleutbildning. De får en utbildning till hälsosamtalsledare och ska också vara utbildade inom metodiken Motiverande samtal. Tills sin hjälp har de ett regiongemensamt metodstöd och ett digitalt webbstöd. Arbetet utgår från en regiongemensam rutin för riktade hälsosamtal

Läs mer om riktade hälsosamtal 
Information för invånaren på 1177.se​

Kontakt: Mika Jägerstedt​, projektledare

Publicerad: 2020-02-12

Senast ändrad: