Direkt till innehållet

Rutin klar för antikroppstestning covid-19

Från 1 oktober kommer Region Halland erbjuda invånare som fyllt 18 år och är friska sedan minst 2 veckor möjlighet till antikroppstestning covid-19. I samband med det blir det samma rutin och tillvägagångsätt för såväl personal som invånare.

Ny rutin: Antikroppstest (serologi) för SARS-CoV-2 (covid-19) Den nya rutinen ersätter samtliga nuvarande rutiner kring antikroppstestning.

Antikroppstestning är ett valfritt erbjudande från Region Halland. Antikroppstest genomförs om det efterfrågas av den enskilde individen.

Antikroppstestning kommer gå till på följande olika sätt:

  1. Invånaren loggar in på 1177.se och bokar en tid för antikroppstestning på valfri vårdcentral eller provtagningen på Halland sjukhus. De som inte alls kan logga in på 1177.se kontaktar valfri vårdcentral eller provtagningen på Hallands sjukhus för att boka tid.
  2. Samtliga vårdenheter, inom regionen och privata med avtal, som utför provtagning kan också erbjuda antikroppstestning i samband med att annat prov ändå ska tas. Invånare som efterfrågar antikroppstest kan då få det vid samma provtagningstillfälle och slipper därigenom boka ytterligare en tid. Varje enskild vårdenhet väljer i vilken utsträckning de har möjlighet att genomföra antikroppstestning. Tänk på att antikroppstestning är ett erbjudande till invånaren och inget som ska presenteras som en nödvändighet.
  3. Patienter som provtas på ordination av läkare som en del av en medicinsk bedömning – hanteras som ordinarie provtagning i vården och berörs inte av dessa förändringar.
  4. Kommunen utför provtagning för de invånare som ändå får besök via hemsjukvård samt för brukare på äldreboenden. Kommunen måste då meddela vårdcentralen vilka som ska provtas så att vårdcentralen kan lägga upp remiss och förse kommunens provtagningspersonal med provrörsetikett. Hur detta ska ske i detalj får varje kommun och respektive vårdcentral besluta då det ser olika ut i olika kommuner och på olika vårdcentraler.
  5. I de fall en invånare absolut inte kan ta sig till en provtagningsplats kan vårdcentralen i undantagsfall åberopa enstaka hembesök enligt sedvanlig rutin för detta. I första hand ska provtagning alltid ske på en provtagningsplats.

Information om vad provsvaren betyder delas ut vid provtagningen till alla som tar antikroppstest. Provsvar kommer efter cirka 2-3 dygn. Invånaren loggar in på 1177.se och läser i Journalen under provsvar.

Avgift och avgiftsfritt med SITHS-kort eller intyg
Avgiften för invånare är 200 kr. Högkostnadsskydd eller frikort gäller inte eftersom det är hälsovård.

För följande grupper är det avgiftsfritt:

  • Personal inom Region Halland – ska ha med SITHS-kort och visa vid provtagningstillfället
  • All personal inom hälso- och sjukvård och omsorg (SOL och LSS) – ska ha med regionens intyg påskrivet av chef till provtagningen. Intyget finns på vårdgivarwebben.
  • Brukare och patienter inom hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna (inkluderar även LSS-boenden). Tar med sig regionalt intyg till provtagningen för att få kostnadsfri provtagning. Kommunen delar ut regionens intyg tillsammans med ett regionalt informationsbrev till alla personer som omfattas av erbjudandet. Brev och intyg finns på vårdgivarwebben via ingången för kommunala vårdgivare.

Uteblivet besök debiteras, även för samtliga som får antikroppstestet avgiftsfritt, om de inte kommer på sin bokade tid. Besök kan ombokas och avbokas enkelt genom att man loggar in på 1177.se. Sen av- och ombokning debiteras inte.

Invånarinformation

Information för invånare kommer att finnas från 1 oktober att läsa  1177.se/Halland. Det är också där invånaren sedan loggar in och bokar sin tid för antikroppstestning.

Tänk på att guida invånare och andra med frågor som rör antikroppsprovtagning rätt, dvs söka information via webben: www.1177.se/Halland. Det är viktigt att poängtera att det handlar om webben och att inte bara säga eller skriva 1177. Detta för att minska belastningen på 1177 på telefon, så att invånare som är sjuka och behöver råd kan komma fram inom rimlig tid.

Publicerad: 2020-09-30

Senast ändrad: